gothic 3 patch 1.75 pl

Problem resolved where the hero carried out an action after the player clicked on the "Ok" Button of a tutorial.
Fixed crash when viewing recipes without ResultItem.
Polecam zaznaczy je wszystkie.
No_Quickloot wycza moliwo szybkiego zbierania.NPCs with PAL_Pirate now react on aggressive animals and monsters.Druga dodaje orków w nieznacznym stopniu, polecam trzeci.For modders: New info commands "Humanize "GiveAll "FailQuest "JoinPlayer".Naprawiono bdy interfejsu i komunikatów gry: - naprawiono wywietlanie komunikatu "Brakujcy przedmiot: Paka perkusyjna gdy gracz bezskutecznie próbowa wej w interakcj z orkowym bbnem; - Duy symbol "X" po liczbie przedmiotów w wiadomociach o zdobytych przedmiotach, zosta zastpiony maym symbolem "x - usunito zbdne odstpy.
Interactive objects - The hero isn't able to go to sleep, open chests, sit down, sharpen any weapons or use other interactive objects while being under attack.
dodano nowe linie: - UPD_Achievement Nowe osignicie - UPD_Range Zasig - UPD_INV_Written Dokumenty - UPD_NPC_Characters Postacie UPD_NPC_Merchants Kupcy UPD_NPC_Teachers Nauczyciele oraz UPD_NPC_Comrades Towarzysze broni.
Aktywowano animacj twarzy bohatera dla bezdialogowych SVM-ów.
Dla modderów: Dodano moliwo wstawiania opisów zada (QuestDescription).Wyczono zdolno bohatera do poruszania si, do czasu cakowitego zakoczenia interakcji z regaami i grobami.W rónych przypadkach dodano lub rozszerzono wsparcie cech bohatera: - za wykonanie zadania mog zosta zwikszone nastpujce cechy: HP (Energia yciowa SP (Wytrzymao MP (Mana LP (Punkty Nauki - po wykorzystaniu przedmiotu mog zosta zwikszone nastpujce cechy: XP (Dowiadczenie LP (Punkty Nauki - jako wymóg.Kolejne dwie dodaj jeli dobrze pamitam kucyk a PreAlpha dodatkowo zmienia te twarz.Zaimplementowano efekty powiaty oraz subsurface scatteringu dla.Tylko life is beautiful book dla Niemców wic odznaczamy.opcjonalne parametry gry mona skonfigurowa w pliku i jedn z wartoci odpowiedniego mera naam yousuf hai episode 8 cigu, wicej informacji szukaj w pliku * - szczegóowy opis mona znale w pliku.Rim lighting and subsurface scattering on NPCs implemented.Usunita moliwo spoycia niewaciwych przedmiotów po dwukrotnym naciniciu klawisza szybkiego dostpu.Community Patch.75.14, poprawki wydajnoci.Bdziemy mogli odnale run dodajc PW w skrzyni w Bakareshu.