game starcraft 2 nhanh nhat

Total War: Warhammer, s phn khích khi chng kin hàng ngàn quân lao vào nhau.
Mc khác tính chin thut trong game cng phn nào suy gim làm nhng ngi chi go ci u phn i kch lit.
Không ch n tng vi ho (thi by gi gameplay ca War 3 cng nh n ni ây tng là mt b môn thi u E-sport ni ting.
Starcraft 2, mt trn chin mãn nhãn trong Starcraft.Tt c u ang ch bn khám phá ó!Warcraft 3, warcraft 3: Frozen Throne, không có sn phm nào ca Blizzard mà không c trau chut và chm sóc k càng.Tuy rng phiên bn gn nht, Command and Conquer: Generals 2 ã b EA ngng phát trin không rõ vì sao nhng các fan ã trung tay làm mt bn mod cùng tên cho phn Zero Hour ca dòng game này.Da trên các n v quân và chng tc trong Warhammer, bn s iu khin chúng trong Total War, tái hin li nhng cuc chin tàn khc nht, rng ln nht, máu la nht và tuyt vi hn c là chúng ta s chng kin.Trong lch s game, không th không nói ti mt dòng game mà chc chn mi khi chi li u to ra nhng thú v riêng bn cm nhn, ó là game chin thut.Supreme Commander 2 i chin th này ã sng mt cha nh?
Các hiu ng cháy n kèm theo khói mô phng khá ging tht làm cho sc màu cuc chin càng tr nên thc.
Starcraft thi by gi vi hàng lot chc vô ch trong nc ln ngoài.
Homeworld Remastered Collection, chin tranh gia các vì sao.Xa nay game chin thut ch yu chia làm 2 loi: chin thut thi gian thc òi hi chính xác, tc và óc quan sát rt tt; loi kia là chin thut theo lt, dù không có din bin game nhanh nhng tm chin thut.Ct truyn ca game khá lin mch và có s liên kt gia các phe làm cho ngi chi cm thy thc s.Li chi có l không xa l gì vi chúng ta na: 4 i cn phi lên là tin s, á, ng, st; cùng 12 nn vn minh cho bn chn la là Hy Lp, Minos, Ai Cp, Assyria, Sumer, Babylon, Phoenicia, Hittites, Persian, Shang.Dù ã có tui i hn 10 nm nhng ho và cht lng âm thanh ca C C vn mc chp nhn.Cùng vi Slayer Boxer, nada c bit n nh là mt trong nhng huyn thoi StarCraft ni ting nht vi vinh d giành c danh hiu Golden Mouse cao.Game chú trng vào phn combat và k nng s dng quân i nên tài nguyên cn khai thác ch có gas và mineral.Sau nhiu nm phát trin thì ti u mt game ngi ta thng la chn cách ánh cho trn u ó, ví d u bng cung R, không chi chòi, không ánh thu.Mi tc trong c 4 tc u mang giá tr u khuyt khác nhau vi a dng chin thut nên vic tc này yu hn tc kia là hu nh không.C bit hn na là hiu ng cháy n vô cùng chi tit cùng các unit c v khá tinh t khin cho bn càng cm thy cuc chin càng khc lit càng tuyt vi nh th nào.3 loi công trình quân s chính ca game mang li nhng sc thái riêng bit khác nhau.Command and Conquer, command and Conquer: Generals Zero hour.Nhng trn chin ca War 3 xoay quanh 4 tc chính: Human, Night Elf, Undead và Orc.Company of Heroes 2, tr v th chin trong Company of Heroes.