acrobat reader 11 ubuntu 12.04

aplicaciones.
Acabo de instalar Ubuntu.04 y no tenia intención de instalar el Adobe Acrobat Reader en el sistema, pero no queda remedio si quiero entregar esto a tiempo.
Jeli napotkasz problemy ze rodowiskiem Adobe AIR windows 8 all versions iso o brak gnome-keyring lub Portfel KDE, uruchom polecenia polar box last update poniej, aby to naprawi, a nastpnie ponownie uruchom instalator Air.Jednake po co mi Air, skoro nie wiem jak to wykorzysta?Dziki wersji.air instalujesz wersj Web z moliwociami normalnej aplikacji.In June 2016 installing throw wine worked for me: Go to, adobe Acrobat Reader DC select Windows 7 as OS then select your language and then select the version - Reader.0.10 at this time.Teraz pobierz Adobe Air: wget n, nastpnie wydaj polecenie poniej, aby zmieni uprawnienia dla pliku, dziki czemu bdzie wykonywalny.Make a backup of:.wine/drive_c/Program Files (x86 Adobe/Reader.0 now you can click Finish on the Setup Completed window.Nastpnie wydaj nastpujce polecenie, aby zaktualizowa list pakietów i zainstalowa Adobe Flash Player oraz Adobe Reader.Con la administración hemos dado.
I would like to install acrobat reader 11 (32 bit) using wine.
Ten krótki poradnik ma zamiar pokaza w jaki sposób zainstalowa Adobe Flash Player, Acrobat Reader i Adobe AIR w Ubuntu.04 (Precise Pangolin).
Copy and paste the backed up folder.Informacje w nim zawarte mog by nieaktualne!It's the only PDF file reader which can open and interact with all type of PDF content including multimedia and forms.CtrlAltT ) and copy the following commands in the Terminal: That's.Dla systemów 64-bitowych, skopiuj wallace stevens anecdote of the jar meaning i wklej to do konsoli.Comparte esta entrada: Etiquetas: acrobat adobe pdf reader ubuntu.I am unable to install it in my system, since it shows the message "set up is interrupted".Sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/.0 /usr/lib/.0 sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/.0.2.0 /usr/lib/.0.2.0.Cele, zainstaluj Adobe Flash / Reader / i Air w Ubuntu.04, Ciesz si!Ten poradnik ma by krótki i atwy, bez marnowania Twojego czasu, wic przejdmy do rzeczy.Chmod x n, teraz zainstaluj Adobe AIR: sudo./n, jeli operacja si powioda, wszystko powinno by zainstalowane.